Mgr. Tomáš Hrubý / Psychologické poradenství, psychoterapie a psychodiagnostika / Karlovy Vary / T. G. Masaryka 623/12 / T: 603 176 211

Výhody pro Vás

Nepotřebujete žádné peníze navíc

Psychologické služby, které nabízíme, jsou hrazené Vaší zdravotní pojišťovnou (111, 201, 205, 207, 211).

Pomoc v době, kdy ji potřebujete

Nabídneme Vám co nejbližší volný termín, obvykle do dvou týdnů.
V případě naléhavosti problému Vám doporučíme, kam se obrátit.

Neztrácíte čas čekáním

Jste objednáni na konkrétní hodinu.

Konzultaci jednoduše zařadíte do Vašeho časového programu

Snažíme se vyjít vstříc vašim časovým možnostem, můžete přijít jak v dopoledních, tak odpoledních hodinách.
V případě opakovaných setkání můžete mít pravidelné termíny.

Snadná dosažitelnost

Ordinace se nachází přímo v centru Karlových Varů.
Spolupracujeme jako partneři Vytváříme uvolněné, přátelské prostředí spolupráce, vzájemné důvěry, respektu, empatie a bezpečí.

Starám se o Vaše bezpečí

Máte záruku diskrétnosti, vaše sdělení podléhají lékařskému tajemství.
Máte možnost anonymity (při přímé platbě, při úhradě zdravotní pojišťovnou se psychologické výkony vykazují.)

Efektivní cesta k naplnění Vašich zájmů

Způsob práce přizpůsobuji podle Vaší situace a potřeb, tak, abyste co nejrychleji porozuměli svému problému.
Společně prodiskutujeme vaše potřeby a cíle a pokusíme se najít nejlepší cestu k jejich dosažení.

Používáme postupy, které fungují

Vycházíme z praktických zkušeností se stovkami pacientů z individuální, skupinové i párové psychoterapie.
Používáme jednoduché, praktické principy pro zvýšení úspěchu a spokojenosti ve Vašem životě.

Články pro Vaší inspiraci

Zajímavá témata o psychoterapii a mezilidských vztazích si můžete přečíst v mých článcích.