Mgr. Tomáš Hrubý / Psychologické poradenství, psychoterapie a psychodiagnostika / Karlovy Vary / T. G. Masaryka 623/12 / T: 603 176 211

Proč navštívit psychologa ?

 • Necítíte se dobře, ztratili jste svojí pohodu či smysl svojí činnosti?
 • Život vás netěší, jako dříve, cítíte se vyčerpaní?
 • Hledáte řešení nějakého problému?
 • Připadá vám, že jste se dostali do bezvýchodné situace?
 • Nejste v partnerském či jiném vztahu spokojení jako dříve?
 • Trápí vás starosti s dětmi?
 • Připadáte si osaměle nebo se vám opakovaně nedaří rozvíjet uspokojivé vztahy?
 • Váš běžný život komplikují návaly úzkosti nebo silné obavy?
 • „Podráží vám nohy“ nedostatek sebedůvěry ?

Osobní rozvoj

Osobní rozvoj směřuje k zvýšení kvality Vašeho života a uspokojení z něj.
Osobnostní růst vychází z uvědomění, kým opravdu jsme a z přijetí odpovědnosti za svůj život.

Pomocí osobního rozvoje můžete:

 • nalézt příznivý vztah k sobě samému, posílit svou sebedůvěru a sebevědomí
 • zlepšit své osobní vztahy
 • být úspěšnější v profesní oblasti
 • dojít k hlubšímu sebepoznání, které vám pomůže lépe uskutečnit svá přání
 • být si více vědom vlastních zdrojů a své přednosti využívat k svému prospěchu
 • stanovit si cíle a priority a najít cesty k jejich dosažení
 • vytvořit si prospěšnější návyky
 • zvýšit asertivitu
 • lépe zvládat stres
 • vymanit se z negativního myšlení
 • umět vytěžit z negativních emocí
 • rozvinout dovednost žít přítomností
 • posílit pocit pohody[/spoiler]

„Nejhorší strádání není v tom, co mi chybí, ale v nevědomosti o všem, co mám.

Zdrojem nedostatku je nechuť něco udělat.“

 

Salomé Jacquesh