Mgr. Tomáš Hrubý / Psychologické poradenství, psychoterapie a psychodiagnostika / Karlovy Vary / T. G. Masaryka 623/12 / T: 603 176 211

Odbornost

Vzdělání

Magisterský studijní jednooborový program psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně

Kvalifikace pro práci ve zdravotnictví

Atestace v oboru klinická psychologie, IPVZ, Praha
Specializačním vzdělání v oboru klinická psychologie, IPVZ, Praha
Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru klinický psycholog vydané Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Dalšího odborné vzdělání

Výcvik v Gestalt psychoterapii, Institut Dialog
Kurz psychoanalytické párové a rodinné psychoterapie, ČSPAP a IPPART, Praha
Výukový a výcvikový program Hledání a léčba vnitřního dítěte, IPIPAPP
Výcvik focusing a provázení při focusing, Institut Alice Masarykové při UK Praha
Výcvik v telefonické krizové intervenci, SOS centrum SKP Diakonie ČCE

Kurs Rorschachovy metody, PhDr. Anton Polák, Brno
Wechslerovy škály, Česká společnost pro Rorschacha a projektivní metody, Praha

Členství v odborných organizacích

Člen asociace klinických psychologů
Česká společnost pro Gestalt terapii

Dosavadní praxe

Klinický psycholog, ordinace klinické psychologie, PhDr. Eva Hofírková, Karlovy Vary
Klinický psycholog, psychiatrické oddělení nemocnice Ostrov
Psycholog, Poradna pro rodinu, Karlovy Vary
Psycholog, věznice Ostrov
Vedoucí komunity mládeže, SOS dětská vesnička Karlovy Vary
Pracovník linky důvěry, RIAPS a SOS centrum Diakonie ČCE, Praha