Mgr. Tomáš Hrubý / Psychologické poradenství, psychoterapie a psychodiagnostika / Karlovy Vary / T. G. Masaryka 623/12 / T: 603 176 211

osobní a psychické problémy

párové a rodinné problémy

úzkostné obtíže

psychické onemocnění

psychosomatické obtíže