Mgr. Tomáš Hrubý / Psychologické poradenství, psychoterapie a psychodiagnostika / Karlovy Vary / T. G. Masaryka 623/12 / T: 603 176 211

Psychologické poradenství a psychoterapie

Včetně párové psychoterapie a práce s dospívajícími

Psychologická diagnostika

Diagnostiku osobnosti, vyšetření kognitivních funkcí a neuropsychologické vyšetření

Osobní rozvoj
Podpora osobního růstu